loader image
Mozgató - Alapozó terápiás gyermek fejlesztés Szegeden

Alapozó terápiás gyermekfejlesztés Szegeden

Komplex mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszer fejlesztés, 5-16 éves korig.

– Tanulási képesség megalapozása.
– Tanulási nehézségek csökkentése.
– Érési folyamatok újraindítása.

Mozgató - Alapozó terápiás gyerek fejlesztés Szeged

Filebics Fanni vagyok, a Mozgató megálmodója.

 

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán diplomáztam, óvodapedagógus szakirányon. A tanulmányaim során világossá vált számomra, hogy a mozgásfejlődés és vele együtt az idegrendszer fejlődése szigorú fölé-és alárendeltségi viszony szerint valósul meg. Amennyiben ebbe a hierarchikus rendszerbe hiba csúszik, az magával vonja a ráépülő összes területet.

A hétköznapok rohanásában, ahol csak a teljesítmény fontos minden áron, s ahol az értékrendek sokszor teljesen felborulnak, miért nem állunk meg egy pillanatra? Az egyre magasabb teljesítményszinteknek meg nem felelő gyermekek a felmerülő lemaradásaikon túl szorongóvá válnak a rendszeres kudarcok miatt. Viselkedésükkel védekeznek, elhárítanak, mely számos konfliktust, problémát szülhet. A munkám során, óvodapedagógusként számos hasonló folyamatot láthattam. 

Szerettem volna a témában elmélyedni és olyan tudásra szert tenni, ami egyszerre segíti az idegrendszer újraszerveződését, stressz leküzdését, gondolkodási képességek fejlődését , egyszóval a gyermek egész személyének „rendeződését”. Ekkor találkoztam az Alapozó Terápiával, mint módszerrel, mely a gyermeki idegrendszer mozgásos-érzékszervi fejlesztése.

Pedagógusként, fejlesztőként hiszek a mozgás gyógyító erejében. A mozgást rendszeresen végezve, az Alapozó Terápia módszerének segítségével a gyermekek szolgálatába állíthatjuk. 

Az oldalon megtalálható fejlesztő hatásain túl, megtanít a kudarcokkal szembeni megküzdésre, a problémák aktív megoldására és segítségével elérhetjük a gyermek kiegyensúlyozott személyiségfejlődését, mely hatására felnőttkorban is jobban vészeli át a megpróbáltatásokat.

Az Alapozó torna mellett 2024 Januárjától Deákné B. Katalin iskola-előkészítő módszerével, egyéni iskola-előkészítő foglalkozások indulnak.

MI AZ ALAPOZÓ TERÁPIÁS GYERMEKFEJLESZTÉS?

 

Az Alapozó terápia komplex, mozgásfejlesztésen alapuló, idegrendszert fejlesztő mozgásterápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot.

MIKOR SEGÍT AZ ALAPOZÓ TERÁPIÁS FEJLESZTÉS A GYERMEKEKNEK?

 

– Ha fejlődésben, érésben elmaradt
– Figyelme nem tartós és könnyen terelhető, túlmozgásos
– Emlékezet zavarok jelentkeznek (vizuális, verbális, akusztikus)
– Beszédfejlődési, beszédészlelési problémák esetén
– Tanulásban akadályozott
– Mozgásügyetlenség észlelhető (koordinálatlan, egyensúlyérzékelési zavar)

MIÉRT JÓ AZ ALAPOZÓ TORNA A GYERMEKNEK?

 

Az iskolai tanulási zavarok előrejelzője az óvodáskorban jelentkező részfunkció vagy részképesség zavarok.

Ez a módszer segíti az iskolára való felkészülést (térbeli-és időbeli tájékozódást, ritmusérzéket, verbális és képi emlékezetet, észlelést és érzékelést fejlesztő gyakorlatok segítségével, amelyek előkészítik az írás, olvasás, számolás képességét).

A komplex fejlődést leghatékonyabban mozgásfejlesztéssel befolyásolhatjuk.
Iskoláskorban növeli a tantárgyi teljesítményt.
Kialakítatja vagy begyakoroltatja a kézdominanciát.

Segít önálóbbá válni, erősíti a szociális funkciókat, társas viselkedésekhez elengedhetetlen szükségleteket.

MILYEN KOROSZTÁLYNAK AJÁNLHATÓ AZ ALAPOZÓ TORNA?

 

ÓVODÁS:

5 éves kortól ajánlott azon gyermekek számára, akiknél motoros-ügyetlenség (koordinálatlan mozgások-nagymozgások, finommotorika) áll fenn, kialakulatlan a kézdominanciájuk, soralkotási nehézségei vannak, testséma és téri orientációs zavar jelentkezett, vagy kimutatható diszlexia, alaki diszgráfia veszélyeztetettségük. 

Óvodás korú nagycsoportos gyermekeknek, akiknél beszédfejlődési zavar áll fenn vagy állt fenn (megkésett beszédfejlődés, nehezen érthető beszédprodukció, beszédmotoros zavar), fejlődésben, érésben elmaradt, iskola éretlen.

 

ISKOLÁS:

– Iskolás korú diszlexiás, diszgráfiás gyermekeknek.
– Nem megy az olvasás vagy jól olvas, de nem érti, esetleg rossz a technikája.
– Olvashatatlan, görcsös az írásképe (alaki diszgráfia).
– Mozgásügyetlen.
– Figyelemzavara vagy viselkedési problémája van.

TOVÁBBÁ:

– Autisztikus tüneteket mutató gyermek esetén.
– Autista gyermekeknél a mozgásügyességen javíthat.
– Tanulásban akadályozott gyermek számára.

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTÉS DEÁKNÉ B. KATALIN MÓDSZERÉVEL

 

Módszer nagycsoportos óvodások részére, Deákné B. Katalin által kifejlesztett program.

– Célirányos és hatékony segítséget nyújt az óvoda-iskola átmenet során.
– Intellektuális képességeket fejleszt (általános tájékozottság).
– Segít a figyelem összpontosításban.
– Korrigálja az egyéni hiányosságokat.
– Fokozatosság elvét követve, ismereteket rendszerez.
– Sokszínű és változatos.

Az egyéni fejlesztés során a gyermek 24 projekt témán (24 alkalom) keresztül jut el a magabiztos  iskolakezdésig.

ÁRAK

Alapozó torna

FEJLESZTŐ VIZGÁLAT + ÍRÁSOS SZAKVÉLEMÉNY

60-90 perc

12.000.- Ft

KONTROLL VISZGÁLAT + ÍRÁSOS SZAKVÉLEMÉNY

(javasolt 6 hónap elteltével)

60 perc

8.000.- Ft

CSOPORTOS FOGLALKOZÁS BÉRLET

8 x 45 perc

24.000.- Ft

Egyéni iskola-előkészítő foglalkozás

BÉRLET

Első alkalom-felmérés célirányos feladatokkal (60 perc): 5.000.- ft

4 x 45 perc

16.000.- Ft

8 x 45 perc

28.000.- Ft

A vizsgálat díjának rendezésére a helyszínen, készpénzben van lehetősége.
Bérlet vásárlásra a vizsgálatot követően van lehetőség készpénzben vagy átutalással, a helyszínen.
A foglalkozásokra  kizárólag 4-, valamint 8 alkalmas havi bérlet vásárolható, a foglalkozás jellegétől függően.